RS-Trade s.r.o., Privátne Gynekologické Centrum - RoyalGYN
Alžbetina 55, 2.posch., 040 01 Košice, Slovenská republika
*Tel.: +421 908 988 311 *Fax:+421 55 6325002, *E-mail: rozp@post.sk., www.gynea.sk
O nás

Služby:
  - ultrasonografia
  - gynekológia
  - preventívne prehliadky
  - pôrodníctvo
  - homeopatia
  - sexuológia

Objednanie

Ako nás nájdete

Otázky pre odborníka - FAQ

Vzdelávania o zdraví žien

Vedecká činnosť:
  - prednášky
  - publikácie

Monografia

Naši partneri
__________________________
3D/4D ultrasonografia
4D babygramUltrasonografia

Ultrazvuková diagnostika - farebná dopplersonografia - detekcia pomalého prietoku - 3D/4D sonografia


1. 2D štandardná sonografia v gynekológii.
Maternica, vajíčkovody, vaječníky, nádory, myomy, zrasty, endometrióza.

2. UZ počas gravidity v jednotlivých štádiach
Včasná gravidita ? * UZ diagnostika od 2 týždňa gravidity * Detekcia vitality embrya od 3.týždňa gravidity - Septum primum motions - SPM * Sonoembryologia - protokol IAUM - detekcia viac ako 12 morfologických parametrov optimálneho vývoja embrya a plodového vajca * prietokové parametre AA. UTERINAE * SUBCHORIÁLNE CIEVY * vo vzťahu k prognóze hroziaceho potratu * potratové plodové vajce, suspektný missed abortion, krvácanie vo včasnom štádiu gravidity * 4 morfologické UZ markery potratu
Gravidita ? - Vývojová vada plodu ? * komplexná UZ morfológia s detailným popisom anomálie - patológiu možno on line - sonoportal konzultovať s dvoma ďalšími expertami v UZ diagnostike. Rastie plod optimálne ? Rastové diagramy, stanovenie hmotnosti v danom štádiu gravidity a pôrodnej hmotnosti plodu. Komunikácia s plodom počas gravidity - biofyzikálny profil plodu.
Riziková gravidita ? - sledovanie na základe nadstavbového protokolu s využitím najnovších poznatkov v oblasti ultrazvukovej diagnostiky. Farebná dopplersonografia ARTERIA UMBILICALIS - VENA UMBILICALIS. Fetálna flowmetria - ARTERIA CEREBRI MEDIA - AORTA DESCENDENS - Cielené indikované vyšetrenie fetálnej cirkulácie - Suspektná hypotrofia plodu - IUGR - ohrozenie plodu asfyxiou - nutnosť hospitalizácie - liečba - UZ monitorovanie plodu M MODE
Nejasný termín pôrodu ? - Rozšírená UZ-biometria plodu. Prietok pupočníka - dokumentacia video, foto.
§ Záznam CD room, Termoprint § foto

3. Farebná Dopplerovská sonografia. Detekcia a analýza prietoku v cievach: Uteroplacentárna cirkulácia a Fetoplacentárna cirkulácia,Pelvické cievy a regionálne riečište,detekcia lokálnej vaskularity.

3/4D-Ultrasonografia

§ Záznam CD room, Termoprint § foto