RS-Trade s.r.o., Privátne Gynekologické Centrum - RoyalGYN
Alžbetina 55, 2.posch., 040 01 Košice, Slovenská republika
*Tel.: +421 908 988 311 *Fax:+421 55 6325002, *E-mail: rozp@post.sk., www.gynea.sk
O nás

Služby:
  - ultrasonografia
  - gynekológia
  - preventívne prehliadky
  - pôrodníctvo
  - homeopatia
  - sexuológia

Objednanie

Ako nás nájdete

Otázky pre odborníka - FAQ

Vzdelávania o zdraví žien

Vedecká činnosť:
  - prednášky
  - publikácie

Monografia

Naši partneri
__________________________
3D/4D ultrasonografia
4D babygramPREDNÁŠKY NA DOMÁCICH A ZAHRANIČNÝCH KONGRESOCH:


stiahnite si

 

1./ 080690: V.Celoštátna vedecká konferencia SGPS a ČGPS Bratislava , Slovenska Republika. 

Prednáška: * Vplyv aplikácie kortikoidov na hladinu fosfolipidov v plodovej vode.*

2/. 010291: Celoštátna vedecká konferencia na tému POPULAČNÉ OTÁZKY, Košice , Slovenská Republika.          Prednáška:* Porovnanie indikácii následkov  po umelom prerušení tehotenstva.*

3./ 211191: Celoštátna vedecká konferencia ČGPS, RIZIKOVÁ GRAVIDITA , Zlín , Česká Republika.

Prednáška:* Príčiny výskytu predčasných pôrodov *.

4./ 160993 Vedecká konferencia SGPS a ČGPS *Najnovšie diagnostické a liečebné postupy v Gynekológii a pôrodníctve*. Martin ., Slovenská Republika.

Prednáška:* Význam Farebnej dopplerovskej sonografie (CFI) v diagnostike adnexálnych  tumorov.*

5./  261193 Spolok Lekárov v Košiciach-Schwartzove Dni , Košice , Slovenská Republika.   

Prednáška:* Manažment adnexálnych tumorov.*

6./  210194 Kežmarské lekárske dni , Stará Lesná , Slovenská Republika.

Prednáška:* Miesto farebnej dopplerovskej sonografie /CFI/ v diagnostike adnexálnych tumorov.*

7./ 140294  V.Ponťuchov večer, Spolok lekárov, SGPS, Bratislava , Slovenská Rep.,

Prednáška:*Poruchy výživy plodu a jej následky v postnatálnom živote.*

8./ 100694 Celoštátna vedecká konferencia SGPS s medzinárodnou účasťou , Bratislava , Slovenská Republika.

Prednáška:* Zmeny fetoplacentárnej cirkulácie v treťom trimestry gravidity.*

9./ 131094  X. Gelnické dni , Gelnica Slovenská Republika.

Prednáška:* USG diagnostika defektu prednej steny

10./ 291094  XIV.Svetový Kongres Gynekológie a pôrodníctva (* XIVth World congress of FIGO *) Montreal Canada , ULTRASONIC SECTION.

Prednáška: * The Significance of Color Flowmetry in Diagnosing of Adnexal Masses.*

11./ 080695 Celoštátna vedecká konferencia SGPS a ČGPS *  Martin , Slovenská Republika.

Prednáška 1.* Mechanizmus kontrakčnej činnosti myometria pri pôrode *

12./ 080695 Celoštátna vedecká konferencia SGPS a ČGPS *  Martin , Slovenská Republika.

Prednáška 2.* Zmeny fetálnej cirkulácie u plodu  v treťom trimestry gravidity.*

13./ 091295 , Odborný seminár, Spolok lekárov - Nemocnica Trebišov,Slovenská Republika . ANTIBIOTIKOVÁ profylaxia v

Prednáška:*Bolus aplikácia Cefuroximu v prevencií postoperačných komplikácii v gynekológii a porodníctve *.

14./ 120496 , Krajský Seminár gynekológov , Stará Ľubovňa Slovenská Republika.

Prednáška:* Centralizácia obehu u plodov s detekovanou intrauterinnou retardáciou rastu.*

15./ 21-221197 , Košické Lekárske Dni,SCHWARTZOVE DNI , Košice , Slovenská Republika.

Prednáška:* Zmeny vaskulárnej rezistencie u plodov s detekovanou IUGR .*

16./ 18-230999 , 2nd International Congress on Mew Technologies in reproductive  medicine,neonatology and gynecology , Porto Conte Richerche , Tramarilio  ,ALGHERO Presented study:* Fetal vascular resistance changes of intrauterine gwowth retarded fetuses.*

17./ 241199 , Košické Lekárske dni - SCHWARTZOV deň, Košice , Slovenská Republika.

Prednáška:* Doppler velocimetria arteria umbilicalis a fetálnych ciev.*

18./ 27-28 01 01 , VIII. Kežmarské Lekárske Dni V. Alexandra, Stará Lesná -Tatry, Slovenská Republika Prednáška:* Manažment gravidity s detekovanou intrauterinnou retardáciou rastu  plodu z aspektu dopplervelocimetrie. *      

19./ 20 10 01 , VII.Celoštátna konferencia: Gynekologická endoskopia Bienáleprof.Šeligu,Poprad,Slovenská.Republika.

prednáška:* Laparoskopický manažment extrauterinnej gravidity *

20./ 23 11 00 , Košické lekárske dni, SCWARTZOV DEŇ, Košice, Slovenská Republika., prednáška: * Arteria cerebri media v detekcii chronickej hypoxie plodu *

21./ 01 12 01,International Medical and Dental Seminar *CME*Programm, Berjaja-Beach Resort, Mahe, Seychelles Republic Medical and Dental Association. Key Lectures Presentation: * Collor Doppler Flow Velocimetry in Antenatal Middle Cerebral Artery Circulation.

22./ 04 10 01 and 08 11 01,International Advanced Medical Seminar - Medzinárodný kurz v nadstavbovej ultrasonografickej diagnostike v Gynekologii a pôrodnictve. Miesto konania: Victoria Hospital,Red Roof Mahe,Seychelles Republic

Cyklus 2 prednášok s praktickou prezentaciou - téma: Advanced Ultrasound in Obstetrics.

Advanced Ultrasound in Gynaecology.

23./23 05 02 - XVIIth European Congress of Obstetrics and Gynaecology, Prague 2002, Czech Republic.

Rozpravka P.,Ostro A.,Ritzvi J.:Fetal cerebral circulation changes in relation to the fetal well-being.

24./ 29 05 03 - X.Zjazd Slovenskej Gynekologicko-pôrodnickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, Nitra 2003,Slovenská Republika.

Rozpravka P., Ostro A.,Ritzvi J.: Hodnoty pulzatility index(PI),Rezistens index(RI) vo fetálnej aorte v priebehu fyziologickej gravidity a vzťah k IUGR plodu.

25./ 23 06 03 Lekársky odborný seminár FN L.Pasteura,Košice,Slovenská Rep., Operačná hysteroskopia v klinickej praxi.

26./25 10 03 Košické lekárske dni, SCWARTZOV DEŇ, Košice, Slovenská Republika.,prednáška:EET-Endoskopická chirurgia endometria, Intraoperačné komplikácie.

 

 

27./ 13 05 04 - XVIIIth  European Congress of Obstetrics and Gynecology,Athens 2004,Greece,Rozpravka P., Ritzvi J.,Muel J.,Ostro A.: Descending Aorta Flowmetry(DAOF) Impact for termination of the pathological pregnancy.

 

Košice 20. jun 2004                    MUDr.P.Rozprávka,Ph.D.